Liikmelisus

ESITA LIIKMEKS REGISTREERUMISE AVALDUS SIIT

VOLIKIRI

Liikmemaksu suurus on:

 • tavaliikmele 80 EUR
 • toetajaliikmele 30 EUR
 • kollektiivsele toetajaliikmele 700 EUR
 • Seltsi auliikmed on liikmemaksust vabastatud.

Seltsi arveldusarve  EE032200001120111810 Swedbank’is.

Küsimuste korral palume võtta ühendust Seltsi laekuri Raine Pilliga, Raine.Pilli@ph.ee

 

Eesti Psühhiaatrite Seltsi liikmemaksu tasumise kord.

Kinnitatud EPS üldkogu poolt 27.05.2016

 

 1. Seltsi liikmemaks kehtestatakse üldkogu poolt
 2. Liikmemaks tuleb tasuda üldkogu toimumise ajaks.
 3. Liikmemaksu võib tasuda osade kaupa.
 4. Sektsioonid võivad teha üldkogule ettepaneku täiendava liikmemaksu kehtestamiseks oma kulude katteks. Sektsiooni liikmemaks tasutakse koos seltsi liikmemaksuga ja selle arvestus toimub sarnaselt seltsi liikmemaksuga. Sektsiooni juhatus esitab enne aastakoosoleku kutsete välja saatmist seltsi juhatusele nimekirja sektsiooni liikmetest, et neile koos seltsi liikmemaksu teatega välja saata teade sektsiooni liikmemaksu tasumiseks.
 5. Kui seltsi liikmel on võlg seltsi ees mõne varasema aasta tasumata liikmemaksu eest, arvestatakse tasutud liikmemaksu summad esmalt varasemate võlgade katteks. Arvestus algab aastast 2010.
 6. Lähtuvalt seltsi põhikirjast on kahe järjestikkuse aasta liikmemaksu tasumata jätmine aluseks seltsist välja arvamiseks.
 7. Kui isikul, kes soovib astuda seltsi liikmeks on varasema liikmelisuse ajast liikmemaksu võlgnevus, tuleb liikmelisuse taastamiseks tasuda.